Zhvillimi dhe qëndrueshmëria e ndërmarrjeve sociale në fokusin e bashkësisë së donatorëve