Edhe rrobat janë ndihmë – Ndërmarrja Sociale „Kopçe“