Развојот и одржливоста на социјалните претпријатија во фокусот на донаторската заедница