Mysafirët nga Polonia vizitojnë kryetarin e Komunës së Velesit