Со саемот во Охрид започна втората есенска серија Рагионални саеми на социјалните препријатија