Гостите од Полска во посета на градоначалникот на Општина Велес