И облеката може да помогне – Социјално претпријатие „Копче“