Hotel Daljan – pushimore për personat me aftësi të kufizuara