Pse është i nevojshëm bashkëpunimi rajonal për sipërmarrësi sociale?